гр.Монтана

Д - Р УЗУНОВ

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Кожни и венерически заболявания

Контакти

Монтана, ул. “Цар Борис III” 11, ет.4, каб.409

0882008112