гр.Монтана

Д - Р ЙОРДАНОВА

АМБУЛАТОРИЯ -ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "АПОЛОН 21"

  • Вътрешни болести
  • Обща медицина
Контакти

Монтана, ул. “Цар Борис III” 11

0888767900